VIZ VRTEC MAVRICA IZOLA

EPEI ASILO “MAVRICA” ISOLA

OF 15,  IZOLA

objavlja

JAVNI POZIV ZA VPIS OTROK V VRTEC V ŠOLSKEM LETU 2023/2024

V ENOTE:

Školjka, Oktobrske revolucije 11 a, vpisujemo otroke od 1 do 6 let

Livade, OF 15,  vpisujemo otroke od 1 do 6 let

Livade 2, Livade 7, vpisujemo otroke od 1 do 3 let

Dislocirani oddelki Korte, Korte 14, vpisujemo otroke od 1 do 6 let

Vpis otrok v vse enote vrtca  poteka vsak delovni dan med 8. in 15. uro na upravi vrtca Mavrica Izola,  enota LIVADE, OF 15 do 31. 3. 2023.

Vlogo za vpis otrok v vrtec dobite  na sedežu  vrtca (enota Livade)  ter na spletni strani vrtca.

Če bo vpisano več otrok, kot je prostih mest, bo komisija za sprejem otrok v vrtec obravnavala vse vloge, ki bodo prispele na naslov vrtca do 1. 4. 2023 (žig pošte 31. 3. 2023)  ali bodo osebno oddane v pisarni vrtca najkasneje do srede, 31. 3. 2023, do 15. ure

Ta javni poziv se ne nanaša na starše, ki so že oddali vlogo za šolsko leto 2023/24. Tudi starši, ki so oddali vlogo za šolsko leto 2022/23 in njihovi otroci niso bili sprejeti zaradi pomanjkanja prostih mest, ne rabijo ponovno oddati vloge; obstoječa vloga bo upoštevana za šolsko leto 2023/24.

Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS,št.142/20) v 51.a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam. Izjema so le medicinski razlogi – odločba o opustitvi cepljenja, ki jo izda Ministrstvo za zdravje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 05/6418 513 ali 041/338- 848. 

V vrtcu vas z veseljem pričakujemo!

Martina Langus, ravnateljica

(Skupno 62 obiskov, današnjih obiskov 1)